Středisko Diakonie ČCE

Přímo v budově našeho sboru působí Diakonie ČCE, která je se sborem úzce propojena. Diakonie provozuje terénní pečovatelskou službu, nízkoprahové kluby pro děti a mládež Kruháč a Cajk a sociálně aktivizační službu v sociálně ohrožených rodinách. Více informací lze najít na webových stránkách Diakonie ČCE Jablonec

.