Klub seniorů

Zhruba v půlce měsíce se vždy ve středu od 9.30 asi do 11. 30 koná setkání starší generace. Po úvodní pobožnosti, při kávě a malém občerstvení proběhne krátký program složený z příspěvků jednotlivých účastníků. Přemýšlíme nejen nad biblickými texty, ale při rozhovorech se dostáváme i na aktuální témata současné doby.
Před návštěvou setkání doporučujeme v kalendáři ověřit, zda se klub seniorů opravdu koná.