Konfirmační cvičení

Konfirmační cvičení je určeno těm, kteří se připravují na konfirmaci tzn. přiznání k vlastnímu křtu z dětství nebo se na křest připravují. Setkání s rozhovorem nad biblickými tematy probíhá vždy v liché pondělky v 15:45 hodin.