Modlitby

Modlitba Páně (Otče náš)

Otče náš, který jsi v nebesích
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé jest království i moc i sláva, na věky.
Amen.

(Ekumenické znění; podle Agendy Českobratrské církve evangelické)

Přímluvná modlitba bohoslužeb 8. března 2020

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 8. března 2020

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 5. května 2019

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 5. května 2019

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba velikonočních bohoslužeb 21.dubna 2019

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba velikonočních bohoslužeb 21.dubna 2019

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 24. února 2019

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 1. ledna 2019

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 1. ledna 2019

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 11. listopadu 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 11. listopadu 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 4. listopadu 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 14. října 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 7. října 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 30. září 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 30. září 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 16. září 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 2. září 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 2. září 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 8. července 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 8. července 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 1. července 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 8. dubna 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 8. dubna 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb na Boží Hod Velikonoční 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba velkopátečních bohoslužeb 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba velkopátečních bohoslužeb 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 25. března 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 25. března 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 18. března 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 11. března 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 4. března 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 4. března 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 11. února 2018

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 31. prosince 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 31. prosince 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 10. prosince 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 19. listopadu 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 12. listopadu 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 12. listopadu 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 22. října 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 10. září 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 10. září 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 6. srpna 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 30. července 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 30. července 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 25. května 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 23. dubna 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 29. ledna 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Přímluvná modlitba bohoslužeb 8. ledna 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Vstupní modlitba bohoslužeb 8. ledna 2017

Záznam si také můžete stáhnout.

Úvodní modlitba bohoslužeb 25. září 2016

Záznam si také můžete stáhnout.