Nedělní škola

Děti se schází v období školního roku pravidelně při bohoslužbách v nedělní škole (besídce), kde je pro ně připraven biblický program, po kterém následuje program tvořivý či jinak zábavný. Výjimkou je vždy první neděle v měsíci, kdy děti zůstávají na tzv. rodinné bohoslužby. Ve výuce se pravidelně střídají rodiny Chalupeckých, Polákových a Drápalových.