O sboru

Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří mezi reformační (protestantské) církve. V dnešní podobě vznikla v roce 1918 spojením církví reformované (helvétské) a luterské (augsburské) na území Čech a Moravy. Svým jménem ("českobratrská") se hlásí k české reformační tradici církví vzešlých z husitského hnutí, zejména ke staré Jednotě bratrské.

Naším farářem je Ondřej Titěra, kurátorkou Eva Drahoňovská. Sbor spolu s farářem řídí staršovstvo.