Pěvecký sbor

Pěvecký sbor se schází pravidelně ve čtvrtek v 19:00 ke zkouškám (konání zkontrolujte v kalendáři). Při různých příležitostech pak vystupuje v našem sboru i ve sborech okolních.

Historie

V období po 2. světové válce se schází skupina křesťanů ve škole v Hraničné. Mladá generace - členové ČCE, ale také CB - zejména rodina Lachmanová, se stali základem zpívající mládeže. Scházeli se i po rodinách a své zpěvy doprovázely na mandolíny a kytary. Tuto mládež vedl Miloslav Lachman st.. V roce 1948 byl zřízen samostatný sbor ČCE v Jablonci nad Nisou, do té doby spravován z Libštátu, později z Liberce. Hraničná se stala kazatelskou stanicí, kterou byla až do roku 1954, kdy byla zrušena.
Ze zpívající mládeže za doprovodu kytary Pavla Lachmana se vytvořil smíšený pěvecký sbor, který vedl nejprve Miloslav Lachman ml., a pak se ujal vedení Jan Lachman.
Miloslav Lachman ml. po návratu z vojenské služby zakládá mužské pěvecké
okteto, zpívající až do roku 1965. Muži byli i součástí smíšeného pěveckého sboru,
který vedl Jan Lachman až do roku 1977. V té době založil i ekumenický mužský pěvecký sbor. V létech 1960 - 1964 vede i pěvecké kvarteto, které nacvičovalo v bytě rodiny Efflerových.
V letech 1977 až 1992 vede pěvecký sbor Antonín Fencka.
Od roku 1990 do roku února 1992 je korepetitorem a zároveň varhaníkem
MUDr Jiří Stehlík a až do roku 1998 zastupuje v nepřítomnosti Radovana Kadlece, který se ujal vedení funkce dirigenta a varhaníka.
Od roku 1998 do roku 2007 vede pěvecký sbor Josef Havlíček.
Od 24.3.2007 vede sbor opět Antonín Fencka. Nacvičené písně nahráváme na CD,
a tyto demoverze a noty našeho repertoáru rádi poskytneme zájemcům.
Základním úkolem smíšeného pěveckého sboru je sloužit při bohoslužbách, zejména pak o svátcích. V uplynulých létech provedl sbor i několik samostatných koncertů. Ve spolupráci s dalšími církevními pěveckými sbory uskutečnil i několik benefičních koncertů pro Diakonii ČCE v Jablonci nad Nisou. Vlastním repertoárem jsou vybrané písně a skladby od renesance / A.Michny, G.P.Palestriny/, přes baroko / G.F.Händela, A.Vivaldiho, J.S.Bacha/, klasicismus / W.A.Mozarta, J.M. Haydna, L.v.Beethovena, J.J.Ryby / , písně 20. století / A.Dvořáka, P.Ebena/, až po současnost / A.L.Webber,. T.Najbrt, M. Esterle/, ale zůstávají písně z různých kancionálů a sice sólové, 3 hlasé, 4 hlasé, známých i anonymních autorů.
Náš smíšený pěvecký sbor není výběrovým sborem a repertoár přizpůsobuje aktuálním možnostem interpretů. Jsme otevřené společenství a zveme mezi sebe každého, kdo chce písní a hudbou oslavovat Boha a sloužit v církvi.