Pohřeb

K lidskému životu patří i chvíle smutné. Smrt blízkého člověka je jednou z nejtěžších událostí v životě. V takové chvíli je největší pomocí lidská solidarita, blízkost a pochopení. Církev a také náš sbor nabízí pozůstalým možnost důstojného rozloučení se zemřelým při pohřební pobožnosti. Obsahem takové bohoslužby je ujištění o Boží milosti a Kristově vzkříšení, z něhož plyne naděje odpuštění hříchů a takového života v Boží blízkosti, který má budoucnost. Může také zaznít připomenutí života zesnulého a jeho odevzdání Pánu Bohu.
Pohřební rozloučení je možno konat v modlitebně sboru v Jablonci, po domluvě v některém z kostelů jiných církví, v obřadní síni města nebo na některém z hřbitovů.
Pokud byste chtěli požádat o rozloučení se zesnulým, prosíme, abyste se dříve, než pohřeb objednáte u pohřební služby, alespoň telefonicky domluvili s farářem na datu a hodině pohřbu.
Při přípravě pohřbu vždy dojde k osobnímu setkání pozůstalých s farářem. Je možno hovořit o věcech velmi osobních i rozloučení připravit po technické stránce. Setkání je možné na faře nebo vás farář navštíví u vás doma. Zůstat s farářem v kontaktu můžete i v nelehkých časech po pohřbu, on s tím počítá.
V současné době sílí tendence žádné formální pohřební rozloučení nekonat. To však není způsob, jak překonat smutek a tíži takových zlomových okamžiků v životě. Nabízíme, že vás budeme v nelehkých chvílích doprovázet. Sdílená víra biblických svědků nám může do našich životů užitečně promluvit, i když zesnulý či pozůstalí nejsou členy žádné z církví.
V případě zájmu o církevní pohřeb nás neváhejte kontaktovat.