Staršovstvo

Staršovstvo spolu s farářem řídí chod sboru jak po stránce duchovní, tak po stránce materiální. Je voleno na šest let a ze svého středu volí kurátora, který staršovstvo vede. V současné době jsou členy staršovstva následující členové sboru:

  • Ondřej Titěra - farář sboru a virilní člen
  • Přemysl Polák - kurátor
  • Eva Drahoňovská - místokurátorka
  • Helena Fejfarová
  • Monika Chalupecká
  • Pavol Sajták
  • Marek Drápal
  • Eva Fencková
  • Alena Wolfová - náhradnice
  • Gabriela Kačová - náhradnice