Svatba

Požehnání sňatku, obvykle v evangelické církvi udílené, lze vzhledem k platným zákonům v současnosti spojit i s uzavřením manželství, svatbou.
Manželství a rodina mají v Bibli mnohá zaslíbení, protože jsou základním prostorem pro vzájemnou lásku a odpuštění a jsou tak vlastně přímým důsledkem Boží lásky a jeho odpuštění, které jsou lidem darovány.
Mnozí si možná myslí, že lidský vztah je pouze jejich privátní záležitostí a dávají přednost rychlému a jednoduchému sbližování a rozcházení, jako kdyby lidský vztah bych konzumním zbožím.
Svatba v kostele však znamená, že muž a žena přijímají vzájemný vztah lásky jako nezasloužený Boží dar, který je zavazuje o něj spolu odpovědně pečovat. Novomanželé si do společného života vyprošují Boží požehnání, děkují jeden za druhého a prosí o pomoc, aby vzájemnému slibu lásky a věrnosti dokázali dostát.
Svatba v kostele má smysl pro lidi věřící, kteří spolu chtějí žít pod autoritou Božího slova a ve společenství některé z křesťanských církví. Pro ty, kdo jsou aktivními členy církve, není předsvatební příprava s farářem žádný problém či trauma nebo nudná povinnost. Naopak je to příležitost prohovořit s pastorem věci sváteční i všední, zkušenosti víry i obyčejného života a pokusit se je vhodně promísit. Při těchto rozhovorech také vznikne pořad svatebních bohoslužeb i obsah vzájemného manželského slibu.
Pro ty, kdo v církvi nežijí, s farářem se neznají, ale svatbu by z nějakého důvodu v kostele mít chtěli, taková setkání a rozhovory o Bibli a o životě nabízíme. Láska skutečně je pravý Boží záměr i cíl pro všechny lidi, bez ohledu na tradice. Pro společný život před Pánem Bohem je toho totiž připraveno mnohem víc, než jen prstýnky „na znamení“ a Mendelssohnův svatební pochod.
Možná je vhodné i připomenout, že požádat o požehnání sňatku v kostele lze i pro manželství uzavřené již dávno, před lety kdesi na úřadě, když jste o církvi a víře vůbec nic nevěděli nebo se báli či styděli o tom mluvit. Přijďte se domluvit, pro více informací nás neváhejte kontaktovat.